Bemböle Marthakrets

Årsmöte 13.1.2020 kl. 18.30

09.01.2020 kl. 15:57
På tjugondag Knut dansar julen ut och Marthaterminen inleds

Vi har passerat årsskiftet och snart återvänder ljuset. Bemböle Marthakrets inleder vårterminen med årsmöte på tjugondag Knut, 13 januari kl. 18.30 på Lagstad hembygdsgård. Utöver årsmötesärendena får vi information om vårens program och också en blick på hösten. Alla är hjärtligt välkomna. Biljetterna till Robin Hood delas ut på mötet.

Anteckna också Esbo Marthaförenings årsmöte den 1.3.2020 kl. 14.00 på Lagstads hembygdsgård.

Kontaktuppgifter

Kontakt

bembolemartha[at]gmail.com

 

Tuula Holmberg
Ordförande
040 7630 035
tupu.holmberg[at]gmail.com

 

 

Marianne Blom
Vice ordförande
050 5716 492

 

Åsa Boxberg
Sekreterare
 
 
Anita Lindström
Kassör
 

 

Följ oss på Facebook