Bemböle Marthakrets

Matlagningskurs för skolbarn

14.02.2020 kl. 18:21
De två första veckorna i juni genomförs matlagningskurser för barn i åldrarna 7–12 år

Esbo Marthaförenings matlagningskurser för barn ordnas på Lagstads skola, Storängens skola och Mattlidens skola den 1–5.6 och 8–12.6. Kurserna är alltså sammanlagt sex till antalet. 

Anmälningar tas emot enbart per mejl och anmälningstiden börjar måndag 9.3 kl. 8.00.

Här hittar du närmare instruktioner, som du ombeds läsa igenom omsorgsfullt. Bristfälliga anmälningar kan vi tyvärr inte beakta.

 

Foto Pixabay

Kontaktuppgifter

Kontakt

bembolemartha[at]gmail.com

 

Tuula Holmberg
Ordförande
040 7630 035
tupu.holmberg[at]gmail.com

 

 

Marianne Blom
Vice ordförande
050 5716 492

 

Åsa Boxberg
Sekreterare
 
 
Anita Lindström
Kassör
 

 

Följ oss på Facebook