Bemböle Marthakrets

Esbo Marthaförenings vårmöte

24.02.2020 kl. 17:45
Vårmöte på Lagstad hembygdsgård söndag 1.3.2020 kl. 14
Esbo Marthaförening håller sitt vårmöte söndagen den 1 mars kl. 14.00. Sedvanliga årsmötesärenden behandlas. Föredrag av Bitte Westerlund som kommer att tala om sin bok Smaka på Västnyland.
Kontaktuppgifter

Kontakt

bembolemartha[at]gmail.com

 

Tuula Holmberg
Ordförande
040 7630 035
tupu.holmberg[at]gmail.com

 

 

Marianne Blom
Vice ordförande
050 5716 492

 

Åsa Boxberg
Sekreterare
 
 
Anita Lindström
Kassör
 

 

Följ oss på Facebook