Bemböle Marthakrets

Kretsens marsmöte

24.02.2020 kl. 17:47
Kom och lyssna på vad Pro Esbo Å rf har för planer för ån med omgivande naturområden

Kretsens nästa månadsmöte hålls måndagen den 2.3. kl. 18.30 på Lagstad hembygdsgård. Förutom normala mötesärenden kommer Erkki Lindell från Pro Esbo Å rf att berätta om vad föreningen gjort och vilka planer de har i framtiden för att förbättra Esbo å och naturen längs ån. 

OBS! Enligt gemensamt beslut på januarimötet tar alla i fortsättningen med sig en egen kaffekopp och sked till mötet för att underlätta värdinnornas arbete under kvällen.

Välkommen!

Kontaktuppgifter

Kontakt

bembolemartha[at]gmail.com

 

Tuula Holmberg
Ordförande
040 7630 035
tupu.holmberg[at]gmail.com

 

 

Marianne Blom
Vice ordförande
050 5716 492

 

Åsa Boxberg
Sekreterare
 
 
Anita Lindström
Kassör
 

 

Följ oss på Facebook