Bemböle Marthakrets

Aprilmötet inställt

17.03.2020 kl. 20:59
På grund av undantagstillståndet i Finland ställs april månads kretsmöte in. Marthornas kyrksöndag faller också bort.

Marthaförbundet uppmanar alla inom Martharörelsen att ställa in eller skjuta upp alla arrangemang tills vidare. Uppmaningen baserar sig på regeringens beslut 16.3 om undantagstillstånd i landet med anledning av coronasituationen.

Det innebär att april månads kretsmöte inhiberas. Vad gäller Forkkonserterna får vi se tiden an.

Se också Marthaförbundets anvisningar här.

Gudstjänsten på Marie bebådelsedag (planerad som Marthornas kyrksöndag) genomförs utan närvarande församling. Se vidare Esbo församlings webbplats.

Foto Pixabay

Kontaktuppgifter

Kontakt

bembolemartha[at]gmail.com

 

Tuula Holmberg
Ordförande
040 7630 035
tupu.holmberg[at]gmail.com

 

 

Marianne Blom
Vice ordförande
050 5716 492

 

Åsa Boxberg
Sekreterare
 
 
Anita Lindström
Kassör
 

 

Följ oss på Facebook