Bemböle Marthakrets

Årsmöte per e-post

10.01.2021 kl. 17:23
På grund av de förlängda coronarestriktionerna kan kretsen inte hålla sedvanligt årsmöte

I och med att restriktionerna för hur många som får samlas inomhus förlängdes till 31.1.2021 kan Bembölekretsen inte hålla årsmöte som planerat på Lagstad hembygdsgård 11 januari. I stället sänds årsmöteshandlingarna ut per e-post och medlemmarna ombeds gå igenom dokumenten och ta ställning senast fredag 15 januari. 

Februari månads kretsmöte borde hållas måndagen den 8 februari. Information kommer när mötet närmar sig.

Under våren står föreställningar av musikalen Once på Lilla Teatern på programmet, och den 27 mars ser vi Stulen kärlek på Fallåker i stället för föreställningen den 31.1 som teatern ställt in.

Kontaktuppgifter

Kontakt

bembolemartha[at]gmail.com

 

Tuula Holmberg
Ordförande
040 7630 035
tupu.holmberg[at]gmail.com

 

 

Marianne Blom
Vice ordförande
050 5716 492

 

Åsa Boxberg
Sekreterare
 
 
Anita Lindström
Kassör
 

 

Följ oss på Facebook