Bemböle Marthakrets

Novembermöte

26.10.2021 kl. 14:28
Bembölekretsens nästa månadsmöte måndag 1.11

Välkommen på marthamöte måndag 1.11. kl 18.30 på Lagstad hembygdsgård! Folkloristen Anne Bergman presenterar Stora finlandssvenska festboken och berättar om festseder i Svenskfinland.

Stora finlandssvenska festboken är skriven av Anne Bergman och Carola Ekrem och har tilldelats statens informationspris av Undervisnings- och kulturministeriet. Böcker kommer att kunna köpas på mötet.

Vi återgår till det normala med kaffeservering, lotteri, bokbord, sång och pausgymnastik.

Kontaktuppgifter

Kontakt

bembolemartha[at]gmail.com

 

Tuula Holmberg
Ordförande
040 7630 035
tupu.holmberg[at]gmail.com

 

 

Marianne Blom
Vice ordförande
050 5716 492

 

Åsa Boxberg
Sekreterare
 
 
Anita Lindström
Kassör
 

 

Följ oss på Facebook