Bemböle Marthakrets

Inget möte i januari

09.01.2022 kl. 14:54
De nya restriktionerna på grund av omikronvarianten leder till inställd verksamhet i januari

Bemböle Marthakrets tillönskar alla en god fortsättning på den nya året – även om början av det inte är så gynnsam med tanke på normal Marthaverksamhet. 

Kretsens årsmöte, som var planerat till 17 januari flyttas till måndag 7 februari kl. 18.30. Förhoppningsvis har smittkurvan planat ut till dess så att restriktionerna hävs eller åtminstone lindras. Om inte få vi lösa årsmötesfrågan på något annat sätt, dvs. sköta mötet digitalt liksom i fjol.

Kontaktuppgifter

Kontakt

bembolemartha[at]gmail.com

 

Tuula Holmberg
Ordförande
040 7630 035
tupu.holmberg[at]gmail.com

 

 

Marianne Blom
Vice ordförande
050 5716 492

 

Åsa Boxberg
Sekreterare
 
 
Anita Lindström
Kassör
 

 

Följ oss på Facebook