Bemböle Marthakrets

Aprilmöte om personliga juridiska dokument

26.03.2022 kl. 13:49
Vi samlas vi på Lagstads hembygdsgård 4.4 kl. 18.30

Bembölekretsens nästa marthakväll hålls måndagen den 4 april på Lagstad hembygdsgård. På programmet står en föreläsning av Katharina Jägerskiöld och Matilda Hassel från Marthaförbundet. De ger oss information om vilka juridiska dokument som det kan vara bra att känna till och upprätta, såsom intressebevakningsfullmakt och vårdtestamente m.fl. Vi Bembölemarthor samlas på hembygdsgården för att gemensamt ta del av föreläsningen online. Den startar kl. 18.30 jämnt.

Efteråt är det gängse mötesärenden på agendan och givetvis trevlig samvaro med kaffe och lotteri.

Föreläsningen ordnas i Marthinikretsens regi och den kan också åhöras live på Iso Omenas bibliotek. Därtill kan man om man så så önskar följa den online hemifrån men i så fall ska man anmäla sig allra senast 31.3 via denna länk.

Marthornas kyrksöndag firas 27.3. kl 12.15 i Esbo domkyrka. Efter gudstjänsten är det kyrkkaffe i Sockenstugan. Se Esbo svenska församlings annons här

Information kring juridiska dokument och också formulär att fylla i finns på bl.a. följande webbplatser

Muistiliitto – Minnesförbundet: Vårdvilja

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata: Intressebevakningsfullmakt

Foto Pixabay

Kontaktuppgifter

Kontakt

Tuula Holmberg
Ordförande
040 7630 035
tupu.holmberg[at]gmail.com

 

 

Marianne Blom
Vice ordförande
050 5716 492

 

Nina Martola
Sekreterare
ninamartola[at]gmail.com

 
 
Annemi Engström
Kassör
 

 

Följ oss på Facebook