Bemböle Marthakrets

Styrelsen omvaldes

09.02.2024 kl. 17:02
Tuula Holmberg fortsätter som ordförande för Bembölekretsen

Februari månads kretsmöte var tillika årsmöte. Kretsens styrelse omvaldes och består av följande personer:

Tuula Holmberg, ordförande
Marianne Blom, viceordförande
Nina Martola, sekreterare
Christina Ågren, vicesekreterare
Annemi Engström, medlem, kassör
Marika Hellström, medlem
Anne-May Karlsson, medlem
Tea Wicht, medlem

Som bokförare fortsätter Anita Lindström. Verksamhetsgranskare är Gun-Britt Hietanen och viceverksamhetsgranskare Veronica Tunzelmann.

Kontaktuppgifterna finns i högermarginalen.

Nästa månadsmöte hålls måndag 4.3 och då är hörseln på tapeten. Esbo Marthaförenings årsmöte hålls söndag 10.3 kl. 14 på Lagstad hembygdsgård.

 

Kontaktuppgifter

Kontakt

Tuula Holmberg
Ordförande
040 7630 035
tupu.holmberg[at]gmail.com

 

 

Marianne Blom
Vice ordförande
050 5716 492

 

Nina Martola
Sekreterare
ninamartola[at]gmail.com

 
 
Annemi Engström
Kassör
 

 

Följ oss på Facebook