Bemböle Marthakrets

Välkommen med i vår verksamhet!

Bemböle Marthakrets samlas i regel första måndagen i månaden till möte på Lagstad hembygdsgård. På mötena åhör vi inbjudna föreläsare, avnjuter kaffe eller te med tilltugg och går igenom mötesärendena. Vi bedriver humanitär verksamhet av olika slag.

Bembölekretsen deltar i de aktiviteter som ordnas av Esbo Marthaförening och ordnar också en del egna aktiviteter utöver det. Likaså deltar vi i Mellersta Nylands Marthadistrikts och Marthaförbundets vår- och höstmöten.

I vår humanitära hjälpverksamhet ingår olika stickprojekt, bl.a. har vi stickat sockor till både nyfödda och till mammor på Jorv.  Vi samlar material och packar  mammalådor och necessärer som skickas till Lettland och Litauen. Periodvis har vi understött mindre bemedlade familjer med förnödenheter. Vi ger också bidrag till diakonin och till Hyvä Arki.

Aktuellt

Glad Påsk!

Som en glad påsknyhet kan vi meddela att det finns biljetter till Forks konserter 30.8 och 6.9
09.04.2020 kl. 15:30

Förlängda frister

På grund av coronasituationen förlängs anmälnings- och betalningsfristerna för planerade evenemang
26.03.2020 kl. 22:49

Aprilmötet inställt

På grund av undantagstillståndet i Finland ställs april månads kretsmöte in. Marthornas kyrksöndag faller också bort.
17.03.2020 kl. 20:59

Kretsens marsmöte

Kom och lyssna på vad Pro Esbo Å rf har för planer för ån med omgivande naturområden
24.02.2020 kl. 17:47
Kontaktuppgifter

Kontakt

bembolemartha[at]gmail.com

 

Tuula Holmberg
Ordförande
040 7630 035
tupu.holmberg[at]gmail.com

 

 

Marianne Blom
Vice ordförande
050 5716 492

 

Åsa Boxberg
Sekreterare
 
 
Anita Lindström
Kassör
 

 

Följ oss på Facebook