Bemböle Marthakrets

Välkommen med i vår verksamhet!

Bemböle Marthakrets samlas i regel första måndagen i månaden till möte på Lagstad hembygdsgård. På mötena åhör vi inbjudna föreläsare, avnjuter kaffe eller te med tilltugg och går igenom mötesärendena.

Bembölekretsen deltar i de aktiviteter som ordnas av Esbo Marthaförening och Marthaförbundet och vi ordnar också en del egna aktiviteter utöver det. Vi deltar också flitigt i kulturella engagemang och sköter om oss genom att vara med i ledda stretch- och vattengymnastikgrupper.

Vi bedriver humanitär verksamhet av olika slag. Vi har bl.a. stickat sockor, mössor och tröjor till nyfödda på Jorv och sockor till förskolebarnen i Lagstad förskola, till skyddshemmet i Pellas, till Hyvä Arki och till de bostadslösas natt. Under det senaste året har bidragit med förnödenheter till ukrainare i både Finland och Ukraina. Också MartaCentr i Lettland har vi understött.

Aktuellt

Marthorna presenterade sig på Sång- och musikfesten

Ett bord fullt med broschyrer lockade många intresserade festbesökare
12.06.2022 kl. 21:16

Kom med och plocka skräp

Måndag 23.5 samlas vi för att städa längs Esbo å
09.05.2022 kl. 12:23

Majmöte på Lagstad hembygdsgård

Vi samlas till vårens sista kretsmöte måndag 2.5.2022 kl. 18.30
27.04.2022 kl. 13:37

Aprilmöte om personliga juridiska dokument

Vi samlas vi på Lagstads hembygdsgård 4.4 kl. 18.30
26.03.2022 kl. 13:49
Kontaktuppgifter

Kontakt

Tuula Holmberg
Ordförande
040 7630 035
tupu.holmberg[at]gmail.com

 

 

Marianne Blom
Vice ordförande
050 5716 492

 

Nina Martola
Sekreterare
ninamartola[at]gmail.com

 
 
Annemi Engström
Kassör
 

 

Följ oss på Facebook