Bemböle Marthakrets

Välkommen med i vår verksamhet!

Bemböle Marthakrets samlas i regel första måndagen i månaden till möte på Lagstad hembygdsgård. På mötena åhör vi inbjudna föreläsare, avnjuter kaffe eller te med tilltugg och går igenom mötesärendena. Vi bedriver humanitär verksamhet av olika slag.

Bembölekretsen deltar i de aktiviteter som ordnas av Esbo Marthaförening och ordnar också en del egna aktiviteter utöver det. Likaså deltar vi i Mellersta Nylands Marthadistrikts och Marthaförbundets vår- och höstmöten.

I vår humanitära hjälpverksamhet ingår olika stickprojekt, bl.a. har vi stickat sockor till både nyfödda och till mammor på Jorv.  Vi samlar material och packar  mammalådor och necessärer som skickas till Lettland och Litauen. Periodvis har vi understött mindre bemedlade familjer med förnödenheter. Vi ger också bidrag till diakonin och till Hyvä Arki.

Aktuellt

Kretsens oktobermöte 7.10

Hembygdsaktivisten Tony Hagerlund presenterar bilder han tagit i Esbo. Biljetter till Fallåkers föreställning Robin Hood och Forks konsert The end kan reserveras. Besöket till Theseleff-utställningen ska bekräftas.
01.10.2019 kl. 21:45

Må bra-dagar

Det ordnas Må bra-dagar på Kaisankoti 1 oktober och 5 oktober
01.10.2019 kl. 21:07

Gå ett yrke

Bembölekretsen deltar i evenemanget Gå ett yrke till en kvinna i Södrik, Esbo centrum, söndagen den 15 september
10.09.2019 kl. 22:32

Marthatorg

Lördagen den 14 september är det Marthatorg på Senatstorget i Helsingfors
10.09.2019 kl. 22:25
Kontaktuppgifter

Kontakt

bembolemartha[at]gmail.com

 

Tuula Holmberg
Ordförande
040 7630 035
tupu.holmberg[at]gmail.com

 

 

Marianne Blom
Vice ordförande
050 5716 492

 

Åsa Boxberg
Sekreterare
 
 
Anita Lindström
Kassör
 

 

Följ oss på Facebook