Bemböle Marthakrets

Välkommen med i vår verksamhet!

Bemböle Marthakrets samlas i regel första måndagen i månaden till möte på Lagstad hembygdsgård. På mötena åhör vi inbjudna föreläsare, avnjuter kaffe eller te med tilltugg och går igenom mötesärendena.

Bembölekretsen deltar i de aktiviteter som ordnas av Esbo Marthaförening och Marthaförbundet och vi ordnar också en del egna aktiviteter utöver det. Vi deltar också flitigt i kulturella engagemang och sköter om oss genom att vara med i ledda stretch- och vattengymnastikgrupper.

Vi bedriver humanitär verksamhet av olika slag. Vi har bl.a. stickat sockor, mössor och tröjor till nyfödda på Jorv och sockor till förskolebarnen i Lagstad förskola, till skyddshemmet i Pellas, till Hyvä Arki och till de bostadslösas natt. Under det senaste året har bidragit med förnödenheter till ukrainare i både Finland och Ukraina. Också MartaCentr i Lettland har vi understött.

Aktuellt

Inget kretsmöte i februari

Tyvärr medger inte coronaläget något månadsmöte i februari. Men anmälningar till Esbo Marthaförenings (i huvudsak digitala) årsmöte 14.2 tas emot.
27.01.2021 kl. 09:17

Årsmöte per e-post

På grund av de förlängda coronarestriktionerna kan kretsen inte hålla sedvanligt årsmöte
10.01.2021 kl. 17:23

God jul!

Bemböle Marthakrets tillönskar alla en god jul och ett gott nytt år!
21.12.2020 kl. 09:55

Inställt, inställt …

Ingen julfest och inga teaterbesök
28.11.2020 kl. 10:38
Kontaktuppgifter

Kontakt

Tuula Holmberg
Ordförande
040 7630 035
tupu.holmberg[at]gmail.com

 

 

Marianne Blom
Vice ordförande
050 5716 492

 

Nina Martola
Sekreterare
ninamartola[at]gmail.com

 
 
Annemi Engström
Kassör
 

 

Följ oss på Facebook