Bemböle Marthakrets

Välkommen med i vår verksamhet!

Bemböle Marthakrets samlas i regel första måndagen i månaden till möte på Lagstad hembygdsgård. På mötena åhör vi inbjudna föreläsare, avnjuter kaffe eller te med tilltugg och går igenom mötesärendena.

Bembölekretsen deltar i de aktiviteter som ordnas av Esbo Marthaförening och Marthaförbundet och vi ordnar också en del egna aktiviteter utöver det. Vi deltar också flitigt i kulturella engagemang och sköter om oss genom att vara med i ledda stretch- och vattengymnastikgrupper.

Vi bedriver humanitär verksamhet av olika slag. Vi har bl.a. stickat sockor, mössor och tröjor till nyfödda på Jorv och sockor till förskolebarnen i Lagstad förskola, till skyddshemmet i Pellas, till Hyvä Arki och till de bostadslösas natt. Under det senaste året har bidragit med förnödenheter till ukrainare i både Finland och Ukraina. Också MartaCentr i Lettland har vi understött.

Aktuellt

Sommaraktiviteter

Bembölekretsen har en hel del aktiviteter också under sommaren
11.05.2024 kl. 14:30

Sista mötet för våren 6 maj

Maj månads kretsmöte hålls som en liten vårfest
26.04.2024 kl. 14:54

Nästa kretsmöte 8 april

Är du intresserad av hur gator och områden får namn i Esbo? Kom på mötet och hör hur det går till
21.03.2024 kl. 17:00

Hörseln i fokus

Mars månads kretsmöte 4.3 kl. 18.30
18.02.2024 kl. 21:34
Kontaktuppgifter

Kontakt

Tuula Holmberg
Ordförande
040 7630 035
tupu.holmberg[at]gmail.com

 

 

Marianne Blom
Vice ordförande
050 5716 492

 

Nina Martola
Sekreterare
ninamartola[at]gmail.com

 
 
Annemi Engström
Kassör
 

 

Följ oss på Facebook