Bemböle Marthakrets

Välkommen med i vår verksamhet!

Bemböle Marthakrets samlas i regel första måndagen i månaden till möte på Lagstad hembygdsgård. På mötena åhör vi inbjudna föreläsare, avnjuter kaffe eller te med tilltugg och går igenom mötesärendena. Vi bedriver humanitär verksamhet av olika slag.

Bembölekretsen deltar i de aktiviteter som ordnas av Esbo Marthaförening och ordnar också en del egna aktiviteter utöver det. Likaså deltar vi i Mellersta Nylands Marthadistrikts och Marthaförbundets vår- och höstmöten.

I vår humanitära hjälpverksamhet ingår olika stickprojekt, bl.a. har vi stickat sockor till både nyfödda och till mammor på Jorv.  Vi samlar material och packar  mammalådor och necessärer som skickas till Lettland och Litauen. Periodvis har vi understött mindre bemedlade familjer med förnödenheter. Vi ger också bidrag till diakonin och till Hyvä Arki.

Aktuellt

Årsmöte per e-post

På grund av de förlängda coronarestriktionerna kan kretsen inte hålla sedvanligt årsmöte
10.01.2021 kl. 17:23

God jul!

Bemböle Marthakrets tillönskar alla en god jul och ett gott nytt år!
21.12.2020 kl. 09:55

Inställt, inställt …

Ingen julfest och inga teaterbesök
28.11.2020 kl. 10:38
Foto: Pixabay

Julfest 7.12

Bembölekretsen håller julfest utomhus vid Lagstad hembygdgård 7.12 kl. 18 (Obs tiden – och med förbehåll för dåligt väder eller ytterligare skärpta restriktioner)
23.11.2020 kl. 15:40
Kontaktuppgifter

Kontakt

bembolemartha[at]gmail.com

 

Tuula Holmberg
Ordförande
040 7630 035
tupu.holmberg[at]gmail.com

 

 

Marianne Blom
Vice ordförande
050 5716 492

 

Åsa Boxberg
Sekreterare
 
 
Anita Lindström
Kassör
 

 

Följ oss på Facebook